Civilutskottet vill koppla sanktioner mot försenade byggärenden

Civilutskottet kom nyligen med ett nytt förslag om att koppla sanktioner till kommande regler om handläggningstider för byggarbeten som inte kräver bygglov

Förra veckan kom civilutskottet ut med förslaget att riksdagen ger regeringen i uppdrag att koppla sanktionerna. Detta ska gälla mindre byggarbeten som inte kräver bygglov som exempelvis en hissinstallation.

– Det handlar om en avgift vid försening av ett ärende, säger Caroline Szyber (KD), ordförande i Civilutskottet.

Regeringen kom nyligen ut med förslaget att ändra på plan- och bygglagen, förändringen innebär att regeringen nu kan införa regler om hur lång tid kommuner har på sig för handläggningar av anmälningsärenden.

Förslaget bygger på motioner från Allians partierna. Vänsterpartiet säger däremot nej till förslaget. Partiet anser att regeringens avsikt att vidta åtgärder om arbeten inte lever upp till rimlig tidsgräns är tillräckliga. Frågan ska upp för debatt och omröstning i riksdagen den 4 november.