Stor efterfrågan på ingenjörer och montörer

Idag presenterades en ny rapport från Arbetsförmedlingen där de analyserar hur framtiden ser ut för omkring 200 yrken. VVS montörer och VVS ingenjörer är ibland de jobb där det är störst brist på arbetskraft.

Det blir allt tuffare på arbetsmarknaden och konkurrensen hårdnar, men för VVS marknaden ser dock framtidens jobbutsikter ut att vara väldigt goda. Efterfrågan på arbetskraft med inom VVS är och kommer enligt Arbetsförmedlingen vara väldigt stor. Bland de gymnasieprogram som väntas leda till hög sannolikhet för etablering på arbetsmarknaden finns:

  • Bygg och anläggningsprogrammet
  • Fordons och transportprogrammet
  • Industritekniska programmet

Rekryteringsproblemen fortsätter dock inom byggbranschen trots den enorma höjningen på byggen de senaste åren. Då det är framförallt utbildad och erfaren arbetskraft som söks har många företag haft svårt att hitta sådana.

Praktik och lärlingsplatser är även det ett område där det har varit svårt att få plats på. Detta är något som har förbättrats på senare år och arbetsförmedlingen hoppas på en fortsatt tillväxt på det området.