Allt mer produktion från vatten och vindkraft

Under det förgående året ökade elen som produceras från vindkraft och vattenkraft med hela 23 procent. Detta innebär att dessa två miljövänliga energikällor stod för drygt 60 procent av elen i Sverige.

Sverige har en väldigt hög andel av sin elförbrukning från förnyelsebara energikällor. Förutom vind och vatten använder vi även en hel del sol och biobränsle, jämfört med övriga Europa är vi ett av de bästa länderna inom detta område.

Produktionen av vattenkraft ökade med hela 12 miljarder kilowattimmar medan produktionen av vindkraft ökade med cirka 5 miljarder kilowattimmar.

Vi har en stor fördel i vårt land med naturtillgångar som kan tas till vara i form av vattenkraft och vindkraft. Ökningen av vattenkraften under förra året beror till stor del på stora mängder snö, som i kombination med en kylig försommar gjorde att vårfloden försenades.

När snön smälte blev tillrinningen i vattenmagasinen väldigt stor och sedan dess har fyllnadsgraden i magasinen legat över det normala, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia till Energinyheter.

Det byggs allt fler vind och vattenkraft i landet då regeringen satsar hårt på förnyelsebara energikällor. Även solenergi är som vi tidigare nämnt på uppgång och det erbjuds skattefördelar för de som använder sig av dessa miljövänliga energiresurser. Då

Sverige är väldigt mörkt och kallt under stora delar av året är vi ett av de länder med störst energiförbrukning per invånare. Därför är det enormt viktigt att vi fortsätter satsningen på utvecklandet av dessa energikällor.