Sveriges Byggindustriers (BI) lanserar säkerhetsutbildning på engelska

Nu har BI äntligen lanserat den svenska standard säkerhetsutbildningen på engelska. Detta ska förenkla och förbättra säkerheten på byggplatser runtom i landet.

Då byggindustrin är en av de industrierna med mest internationell arbetskraft, blir det därför viktigt att fler ska kunna få tillgång till information och utbildning menar BI.

Utbildningen är helt gratis och genomförs via webben. Man går igenom ämnen som attityd, trivsel och riskbeteende. Utbildningen går igenom vanliga typer av riskfyllda situationer och hur man på bästa sätt hanterar dessa.

Varje avsnitt innehåller sedan uppföljande frågor för att se till att man förstått kapitlet innan man kan gå vidare. Kursen avslutas sedan med ett avslutande test och man kan även skriva ut intyg på att man tagit kursen om man vill.

– BI vill med den här webbutbildningen öka medvetenheten och insikten om skaderiskerna på en byggarbetsplats. Och visa på hur lätt det är att undvika riskerna om alla tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön.

Vi har en nollvision mot olyckor på byggarbetsplatserna och att nu kunna erbjuda även en engelsk version av säkerhetsutbildningen är ett viktigt steg vidare i vårt förebyggande arbete, säger Ola Månsson, vd BI, i ett pressmeddelande.

Säkerhetsutbildningen lanserades för drygt ett år sedan och har hittills genomförts av över 4 000 personer. Du kan gå igenom utbildningen på http://www.ensakerarbetsplats.se/.