Allt mer utländsk arbetskraft

På senare år har vi fått allt mer arbetskraft från andra länder inom EU. Förra året fanns det drygt 7 400 utländska arbetstagare varje månad. Det totala antalet arbetare som anmälde sig till arbetsmiljöverket var 43 000, vilket är en ökning med 12 procent från 2014.

Den stora majoriteten av alla utländska arbetare fanns inom bygg och tillverkningsbranschen. Speciellt i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö fanns det en stor mängd utländska arbetare vilket har hjälp städerna att öka byggtakten.

Främst var det företag i Polen, Tyskland och Litauen som skickade arbetskraft.

– Trenden från föregående år håller i sig, när det gäller vanligast förekommande länder och branscher.

Efter två och ett halvt år med registret kan vi se att antalet anmälningar ökar, säger Alexandra Falke, systemansvarig för registret vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Även VVS branschen hade en stor del importerad arbetskraft. Då var femte arbetare jobbade inom tillverkning, där reparation och installation av maskiner var ett vanligt jobb. VVS branschens utländska arbetare kom främst ifrån Tyskland, Finland och Polen.