Lärlingssystem gör comeback i kyl och värmepumpsbranschen

Branschorganisationen Svenska kyl och värmepump föreningen har länge varnat för bristen av nyutbildad personal och för få utbildningsvägar in i branschen. Därmed väcktes tankarna kring ett företagslärlingssystem för kyl och värmepumpstekniker på installatörernas utbildningscentrum.

Installatörernas utbildningscentrum har sedan tidigare lång erfarenhet av att utbilda installatörer och montörer inom VVS. De har nu tillsammans med Svenska kyl och värmepumps föreningen tagit fram en utbildningsform som ska hjälpa branschen få fram nya duktiga medarbetare.

Lärlingstiden kommer att ligga på drygt 16 månader och kommer att vara fördelad med 1/4 utbildning på IUC och 3/4 av tiden utbildning på företaget. Genom att varva teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet på arbetsplatsen ska lärlingen snabbt komma in i yrket.

För att få en plats på utbildningen ska personen ha en lärlingsanställning på ett företag inom kylbranschen. Företaget kan då anställa lärlingen med ett utbildningsbidrag som ersättning. Tanken är att lärlingen ska spendera 1 vecka på IUC och 3 veckor på företaget under den 16 veckor långa utbildningen.

Genom anställningsformen Företagslärling ges kyl- och värmepumpföretagen en ny möjlighet att kunna satsa på nya medarbetare som snabbt kan komma in i arbete.