Allt mer produktion från vatten och vindkraft

Under det förgående året ökade elen som produceras från vindkraft och vattenkraft med hela 23 procent. Detta innebär att dessa två miljövänliga energikällor stod för drygt 60 procent av elen i Sverige. Sverige har en väldigt hög andel av sin elförbrukning från förnyelsebara energikällor. Förutom vind och vatten använder vi även en hel del sol […]

Sverige klarar klimat och energipolitiska målen

Regeringen lämnade nyligen in en kontrollstation till riksdagen. Där framgår det att Sverige har med goda mått klarat av de uppsatta klimat- och energimålen till 2020. Nu siktar regeringen på att höja ambitionen ytterligare och öka tempot mot lägre klimatutsläpp och en bättre miljö. Under 2015 genomförde regeringen kontroller för att mäta hur landet ligger […]

Ny skatt på Solel

Regeringen har nyligen beslutat att införa en ny skatt på solel. Detta kommer endast gälla stora byggnader som sjukhus, skolor och bostadsrättsföreningar. Från och med 1 juli i år ska fastighetsägare som installerat mer än 255 kilowatt solel betala cirka 29 öre per kilowattimme enligt DN. Anledningen till beslutet är att om större fastighetsägare ska […]

Bravida samarbetar med KTH för energieffektiva lösningar

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm inleder ett forskningssamarbete tillsammans med storföretaget Bravida. Målet med projektet är att hitta klimatsmarta tekniska lösningar. Företaget anställer även Adnan Ploskic som är utbildad teknisk doktor med specialisering inom lågtemperatursystem. Enligt ett pressmeddelande från Bravida har de satt upp höga klimatmål och anledningen till den nya satsningen är att kunna […]

Ny metod för underhåll av vattenledningar

Pollex har nyligen kommit ut med en ny metod för att rensa dricksvattnet och tryckavloppsledningar, den nya tekniken fungerar även på många andra typer av ledningar men används främst för dricksvatten och tryckavlopp. Pollex har utvecklat rensningsmetoder sedan 80-talet och tekniken fungerar som så att rensningspluggar drivs igenom ledningarna. Tekniken har ett brett användningsområde, Pollex […]

Elpriset stiger på grund av minusgraderna

2016 startade med kallt väder runt om hela landet, vilket har haft en direkt inverkan på elpriset då priserna stigit kraftigt senaste veckan. Bara under den första veckan på året såg vi en rejäl ökning på elpriset. Då det kyliga vädret ser ut att hålla i sig ett tag framåt beräknas medelpriset på el för […]