Energimyndigheten Satsar på Solenergi

Energimyndigheten har idag beviljat en satsning på 1,3 miljoner kronor för att bygga en ny solpark i Härnösand. Iden bakom satsningen är att visa stora industrier hur man kan ersätta olja med solenergi. Solanläggningen som ska producer ånga uppförs av Absolicon, Hemab och Alfa Laval. – Stora koldioxidutsläpp sker när industrin eldar olja för att […]

Fler än 50 000 nya bostäder ska byggas 2016

Bostadsbyggandet i Sverige fortsätter att öka. Endast i år ska 47 500 nya bostäder byggas och i en ny prognos från boverket så planeras över 50 000 nya bostäder i landet. Bostadsboomen tog fart på allvar i 2013, de senaste 2 åren har vi kunnat se en kraftig ökning på nybyggen och det är inte […]

Allt fler vill ha bättre ventilation på sin arbetsplats

Hela 33 procent av alla yrkesarbetande i landet vill förbättra ventilationen på jobbet. Enligt en undersökning av Entreprenörföretagen presterar nästan 70 procent sämre på jobbet pågrund av dålig luft och ventilation. Undersökningen visar även att doften av nytvätt är mest uppskattad på kontoret. Entreprenörföretagen har utfärdat en stor undersökning om vilka områden som behöver förbättras […]

Bostadbyggandet i Sverige fortsätter öka

Byggandet i Sverige fortsätter öka visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Byggandet av lägenheter har ökat med 29% de första 3 månaderna i 2015 jämfört med samma period förra året. Under 2014 börjades det byggas 8 318 nya lägenheter i Sverige perioden Jan-Mars, i år har byggandet ökat markant till 10 750 nya lägenheter […]