Regeringen bjuder in alliansen för främjandet av bostadsbyggandet

Regeringen publicerade i söndags en debattartikel i Dagens Nyheter att de är beredda att lägga politiska oenigheter åtsidan och främja bostadsbyggandet. Fram till år 2025 behövs 700 000 nya bostäder och regeringen bjuder därför in Alliansen samt Vänsterpartiet för samtal, artikeln är undertecknad av Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Mehmet Kaplan Enligt statsministern och resten […]

Ny metod för underhåll av vattenledningar

Pollex har nyligen kommit ut med en ny metod för att rensa dricksvattnet och tryckavloppsledningar, den nya tekniken fungerar även på många andra typer av ledningar men används främst för dricksvatten och tryckavlopp. Pollex har utvecklat rensningsmetoder sedan 80-talet och tekniken fungerar som så att rensningspluggar drivs igenom ledningarna. Tekniken har ett brett användningsområde, Pollex […]

Elpriset stiger på grund av minusgraderna

2016 startade med kallt väder runt om hela landet, vilket har haft en direkt inverkan på elpriset då priserna stigit kraftigt senaste veckan. Bara under den första veckan på året såg vi en rejäl ökning på elpriset. Då det kyliga vädret ser ut att hålla i sig ett tag framåt beräknas medelpriset på el för […]

Så blir köken smartare

Teknologins framfart är tydlig i samhället, alltifrån självkörande bilar till smartare hem. Nu lanseras nya produkter för det uppkopplade köket. Det är det brittiska teknikbolaget Smarter som utvecklat nya produkter för köket, bland annat lanserade de den uppkopplade kaffe bryggaren ”Smarter Coffee”. De har även lanserat tre nya genialiska lösningar för att göra köket smartare, […]

Bostadsbristen leder till fler tvister

Det blir allt svårare att vara en bra hyresgäst. Enligt Hyresgästföreningen har den ökande bostadsbristen lett till allt fler hot om vräkning, ärenden där hyresgästen blir hotad om att bli vräkt har fördubblats de senaste åren. Tidigare år brukar det komma in omkring 300 – 400 ärenden om vräkning till hyresgästföreningen, mycket mindre än exempelvis […]

Ventilationskraven skräps vid årsskiftet

I 2016 träder de krav i kraft som gäller energimärkning och ekodesign för ventilationsenheter. De nya reglerna gäller energimärkning för bostadsventilation samt ekodesignkrav för bostads – och fastighetsventilation. Enligt energimyndigheten kan de nya ekodesignkraven för ventilationssystem spara cirka 100 TWh el. Då ventilationssystem i byggnader står för drygt 2 % av EU:s elanvändning är detta […]