Badrumsrenovering var den mest efterfrågade ROT tjänsten 2015

2015 var ett rekordår för ROT och RUT avdraget då det betalades ut drygt 17 % mer pengar än 2014. Enligt en ny sammanställning från Offerta, framgår det nu att badrumsrenovering var den mest efterfrågade tjänsten och petar därmed ner flyttstädning som var etta på listan 2014. Den totala ökningen på badrumsrenoveringar under 2015 jämfört […]

Installationer av vattenmätare får en ny branschstandard

För alla som arbetar med installation och underhåll kommer här en viktig nyhet. Branschorganisationerna Säker Vatten, Svenskt Vatten och Installatörsföretagen lanserade förra veckan en gemensam funktionsbeskrivning för installationer av vattenmätarskåp. Funktionsbeskrivningen lanserades för att underlätta arbetet med installation av vattenmätare med hjälp av ett prefabricerat vattenskåp vid byggnation av småhus. Branschorganisationerna hoppas att detta ska […]

ROT slog rekord under december

I december 2015 noterades den högsta siffran någonsin för utbetalningar till installatörer, montörer och utförare. ROT avdraget startades år 2009 och förra månaden kunde man se en kraftig ökning då det gjordes utbetalningar på nära 3.4 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2014 så var Decembersiffran nu senast dubbelt så hög, 3,4 miljarder kronor mot […]

Ventilationskraven skräps vid årsskiftet

I 2016 träder de krav i kraft som gäller energimärkning och ekodesign för ventilationsenheter. De nya reglerna gäller energimärkning för bostadsventilation samt ekodesignkrav för bostads – och fastighetsventilation. Enligt energimyndigheten kan de nya ekodesignkraven för ventilationssystem spara cirka 100 TWh el. Då ventilationssystem i byggnader står för drygt 2 % av EU:s elanvändning är detta […]

Bravida rustar upp skolorna i Stockholm

Bravida har fått i uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab att utföra service av el och ventilation i deras lokaler. Avtalet gäller i 2 år och har möjligheten att förlängas ett ytterligare år. Avtalet är värt drygt 18 miljoner kronor per år. VVS katalogen har tidigare i år skrivit mycket om den dåliga arbetsmiljön […]

Vad är egentligen VVS?

VVS har blivit en allt mer använd och normal term i dagens Sverige. VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet, men termen används nu allt bredare för att beskriva jobben för tekniska system i byggnader. VVS omfattar främst olika system som har med vattenförsörjning och avlopp i fastigheter, för styr och övervakningssystem för vattenförsörjningen samt […]