Hur man bygger en veranda

För att bygga en veranda behövs det lite planering och lite material. Först får man välja om man vill att verandan ska vara fristående eller vara ansluten till en husvägg. I de flesta fall byggs verandan mot en av husväggarna och används på så sätt som en utbyggnad till huset – vilket kan bli som ett extra rum om man glasar in sin veranda.

En sak man måste tänka på oavsett hur man bygger sin veranda är att taket måste vara försett med avvattning. Det kan vara smidigt att köpa in allt material innan man sätter igång, så att man slipper åka och handla flera gånger om, oavsett om man har ont i leder eller ej. Köp träbjälkar, längsgående bjälkar, en kofot (om du inte redan har en), skruvar och skruvpluggar eller spikpluggar, murbruk, takpapp, takbrädor, färg och monteringsbeslag.

Även om du inte vill rita upp en detaljerad ritning så rekommenderar vi definitivt att du gör en skiss så att du ser riktigt tydligt vilka avstånd, längder och grader du behöver förhålla dig till. En veranda som byggs mot en vägg bör ha ett tak som lutar minst fem grader för avvattningens skull och om man bor i ett område där det kommer mycket snö om vintern rekommenderas en ännu större lutning. Alternativet är att bygga ett platt tak som har en takränna.

Sedan gäller det att man har rätt mått för sin väggbjälke och att den monteras ordentligt. Här kan man förborra hålen för pluggarna och kontrollera med vattenpass att bjälken är horisontell om man vill undvika att det blir snett.